page view image

HFU-dagene 2022

Dette arrangementet inneholder digitalt innhold (livestreaming eller video on demand)
Arrangementsinformasjon
event image

HFU-dagene er en nasjonal konferanse for alle som jobber med seksuell og reproduktiv ungdomshelse. Konferansen arrangeres av Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. I år selger vi både billetter for fysisk oppmøte og for streaming.

Les mer på www.hfudagene.no


Dette er noen av de temaene vi vil ta opp på årets konferanse:

I år skal vi ha tema minoriteter. I en verden preget av heteronormativitet, funksjonsnorm og kjønnsnorm kan det være mye vi som skal hjelpe tar for gitt som kan være vanskelig for unge som ikke føler de havner innenfor samfunnet normer. Hva kan være viktig å vite for å kunne hjelpe og inkludere de som kommer til oss? Hvordan er det å forholde seg til seksualitet når du har en fot i to kulturer med forskjellige normer? 

Nancy Hertz kommer for å fortelle om sosial kontroll. Ingrid Thunem vil snakke om funksjonsvariasjon og seksualitet. Siri Kløkstad og Trine Aarvold skal snakke om prevensjon for enkelte grupper. Kan prevensjonsvalg variere med kultur? Og hva med transmenn som trenger prevensjon?

Så får vi selvsagt mer om seksuelt overførbare infeksjoner! Åse Haugstvedt skal snakke om mykoplasma og klamydia. Siri Kløkstad skal fortelle om det nye helt nyeste innenfor prevensjon. 


Program:

DAG 1

09.00-10.15 Bolk 1

09.00-09.10: Åpning og innledning, ved Ann Karin Swang, Landsgruppen av helsesykepleiere

09.10-09.20: “For me” 

09.20-09.25: Introduksjon av metodeboka, ved Maria Røsok, Sex og samfunn

09.25-09.45: Prevensjon; hva er nytt? ved Siri Kløkstad, Sex og samfunn

09.45-10.15: Prevensjon og minoritetsgrupper, ved Trine Aarvold og Siri Kløkstad, Sex og samfunn


10.40-12.00 Bolk 2

10.40-10.50 Kartlegging av seksualitetsundervisning, ved Anneli Rønes, Sex og samfunn

10.50-11.05 Skeiv seksualitet i undervisningen, ved Marit Myreng, Sex og samfunn

11.05-11.15 Regnbuegrupper på skolene, ved Berit Bulien Jørgensen

11.15-11.55 Kjønnsidentitet, ved Christine Marie Jentoft 


13.00-14.15 Bolk 3

13.00-13.15 Helsetilbud for kvinner som har sex med kvinner, ved Marit Myreng, Sex og samfunn

13.15-13.30 Omskjæring, hva bør vi vite? ved Trine Aarvold, Sex og samfunn

13.30-14.15 Sosial kontroll, ved Nancy Herz, statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet


14.40-16.00 Bolk 4 

14.40-15.20: Funksjonsvariasjon og seksualitet, ved Ingrid Thunem, OsloMet

15.20-15.55: Skeiv verden, Anders Løkkeberg


DAG 2

09.30-10.45: Bolk 1

09.30-09.35 Velkommen til dag 2

09.35-10.05 Mykoplasma og klamydia, ved Åse Haugstvedt, Nasjonalt kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner, NKSOI 

10.05-10.30 Utflodsplager, ved Siri Kløkstad, Sex og samfunn

10.30-10.45 PEP og PrEP, ved Mona Zimmermann Fishbain og Einar Seierstad, Sex og samfunn


11.10-12.50: Bolk 2

11.10-11.20: Chat med Sex og samfunn, ved Mari Eide, Sex og samfunn

11.20-11.30: Preikes, Norges første digitale skolehelsetjeneste, ved Anja Sigrid Larsen og Marianne Sunde, Arendal

11.30-11.45: Spørsmål om sex på ung.no, ved Anne Holter Bentzrød, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

11.45-12.05: Minotenk en minoritetsetnisk tenketank, ved Ibrahim Mursal

12.05-12.20: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, ved Marie Brøske Søderstrøm, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

12.20- 12.45: Hva lurer du på? Spørsmål fra publikum med Simon Ertzeid og panel, ved Sarah Sætra, Siri Kløkstad, Anette Søholt, Trine Aarvold 

12.45-13.00: Avslutning


Skulle det være at kommunen ikke har kort som kan brukes ved bestilling eller du har spørsmål vedrørende betaling, vennligst ta kontakt med Elin på elin@sexogsamfunn.no.


hfu
hfudagene
sexogsamfunn
hfudagene2022

Restriksjoner

Det er ikke mulig å stå på venteliste.

Dersom du ikke fysisk kan komme grunnet sykdom, kan billetten gis til en kollega eller vi kan gjøre om billetten til en streaming-billett.
Ta kontakt med Elin på elin@sexogsamfunn.no.

Ansvarsfraskrivelse

Billetten refunderes ikke ved avbestilling.